Skryter av svensk økonomi

Svensk økonomi utvikler seg svært sterkt både i år og neste år. Økonomien går like bra som en nyprodusert Tesla, sier finansminister Magdalena Andersson.

Næringsliv

Ifølge det svenske finansdepartementet er prognosen for 2015 økt til en vekst på 3,6 prosent, opp fra en tidligere prognose på 2,8 prosent, og på 3,1 prosent neste år, opp fra 2,4 prosent. Dessuten fortsetter arbeidsløsheten å falle, til 6,5 prosent i 2017.Andersson påpeker at veksten i Sverige er høyere enn både USA, Storbritannia og Tyskland, og dessuten er den høyeste i Norden.Hun mener at det er en økning i investeringene som ligger bak den økte veksten.Hun forteller også at underskuddet på statsbudsjettet synker i årene som kommer, i likhet med statsgjelda.– Vi ser at vi i 2018 kommer til å ha et betydelig mindre underskudd enn da vi overtok i 2014, trass i den spesielle situasjonen med mange som søker asyl i Sverige, sier hun.