Avinor kutter 80 årsverk

Avinor kutter 80 årsverk i stab- og støttefunksjoner i selskapet. Målet er å spare 150 millioner kroner.

Næringsliv

Ytterligere reduksjoner i andre deler av selskapet er ventet, opplyser Avinor.Avinor varslet i fjor at selskapet skal gjennomføre et omstillingsprogram i perioden 2015-2018 med mål om å oppnå 600 millioner kroner i reduserte årlige driftskostnader fra og med 2018. For perioden 2015-2018 er målet en samlet kostnadsreduksjon på i alt 1,5 milliarder kroner.I 2015 ble kostnadene redusert med over 150 millioner, og i år skal selskapet spare ytterligere 150 millioner kroner.Nedbemanningen vil i størst mulig grad skje gjennom naturlig avgang og frivillige løsninger, men Avinor kan ikke utelukke oppsigelser. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv