Dette er svevestøv-verstingen

Bilistene får pepper for luftforurensningen, men peiskosen gir desidert mest skadelig svevestøv, viser tall fra SSB.

Kaldt vær og stillestående luft har fått de røde lampene til å lyse ved flere av Oslos målestasjoner for luftkvalitet den seneste uken, skriver Finansavisen. Fra kommunalt hold blir det hardeste skytset rettet mot bilkjøring:«Det eneste jeg kan gjøre i dag er å oppfordre folk til å la bilen stå. På dager som denne burde jeg hatt muligheten til å gi rødt lys til alle dieselbiler,» sa byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg (MDG) til TV 2 på tirsdag.MDG har også foreslått midlertidig stengning av gater, kraftig økning av bompengetakstene, flere bomstasjoner, lavutslippssoner og totalt bilforbud innenfor Ring 1, i tillegg til fjerning av parkeringsplasser og økte parkeringstakster.Marginalt bidrag fra bilerEn oversikt fra Statistisk sentralbyrå (SSB) over utslippskilder til svevestøv i 2014, gir imidlertid et annet bilde.«Snaut halvparten av svevestøvutslippene i 2014 stammet fra vedfyring. Vedforbruket i boliger og fritidsboliger var 14 prosent lavere i 2014 enn i 2013, noe som kan ha sammenheng med at 2014 var et rekordvarmt år,» skriver SSB.Av det totale utslippet på 35,2 tonn svevestøv (PM10), stammet 15,2 tonn fra oppvarming i husholdninger. Personbiler sto for 0,4 tonn, «andre lette kjøretøy» for 0,3 tonn og tungtrafikk for 0,2 tonn, skriver Finansavisen.I tillegg kom 1,9 tonn fra sekkeposten «slitasje på veier, dekk, bremser og jernbaneledninger».Brenner 200 kilo i året- I Oslo er NOX-utslipp den viktigste kilden til forurensning, men på kalde dager blir forurensningen forsterket av svevestøv, sier byrådssekretær Daniel Rees (MDG) til Finansavisen.Riktignok er vedfyringen i Oslo og Akershus langt lavere enn i for eksempel Hedmark og Oppland. Ifølge SSB kastet hver innbygger i snitt 300 kilo ved på bålet i de to innlandsfylkene i 2014, mot «bare» 100 kilo i hovedstadsområdet og 200 kilo i landet under ett. Temmelig lineær tankevirksomhet tilsier dog at brenningen øker kraftig i kuldeperioder à la denne uken.- Hvorfor er man ikke like opptatt av å forby vedfyring som å stanse trafikken?- Fyringsforbud er noe vi vurderer, men det er krevende å be om i en akuttsituasjon. Det er ikke sikkert at alle har gode alternativer, og det er viktig at vi ikke gjør ting veldig vanskelig for folk, sier Rees.- Noen vil kanskje innvende at samme logikk gjelder for varetransport eller folk med ugunstig reisevei og arbeidstid ved et kjøreforbud?- Det er en forskjell på å sitte i et kaldt hus og å være «nødt» til å kjøre bil, selv om et kjøreforbud heller ikke er ideelt.- I Oslo er det vel ikke mange husholdninger med vedovn som eneste oppvarmingskilde. Har nordmenn en vedfetisj det sitter langt inne å angripe?- Jeg opplever ikke det. Det gjøres allerede mye i Oslo for å fase ut gamle vedovner. Det har gjort at svevestøvutslippene har gått mye ned, sier Rees til Finansavisen.SSB gir ham rett: Mengden svevestøv i Norge er redusert med 30,7 prosent siden 1990.