Enighet om pensjon i industrien

Fellesforbundet og Norsk Industri er enige om en modell for innskuddsbasert tjenestepensjon der arbeidstakerne selv må opprette en personlig pensjonskonto.

Stein Lier-Hansen. Foto: Scanpix

– Vi er godt fornøyd med at det nå er oppnådd enighet, slik vi hadde ambisjoner om under lønnsoppgjøret i 2014, sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum og Norsk Industris administrerende direktør Stein Lier-Hansen.Modellen legger opp til at arbeidstakerne selv blir ansvarlige for å opprette en pensjonskonto, noe som blant annet skal bidra til å sikre oppsparte rettigheter ved jobbskifte.Åpner for egensparingArbeidstakeren gis rett til selv å velge leverandør. Arbeidsgiveren betaler inn til arbeidstakers pensjonskonto et beløp som tilsvarer bedriftens innskuddsnivå.– I tillegg foreslår vi at arbeidstaker gis tillatelse til å spare resterende differanse mellom tillatte makssatser og arbeidsgivers innskuddsnivå, forklarer Lier-Hansen og Eggum i en felles uttalelse.Et annet viktig poeng for partene er at ordningen ikke medfører økte pensjonskostnader for bedriftene.