Færre konkurser

SSB melder om en nedadgående konkurstrend.

Tall fra SSB onsdag viser at 4.462 konkurser ble åpnet i 2015, syv prosent (341) færre enn i året før. Aust-Agder, Oppland og Troms hadde den største prosentvise nedgangen, med hhv. 37, 25 og 20 prosent færre konkurser sammenlignet med 2014. I absolutte tall falt antallet konkurser mest i Oslo, Rogaland og Aust-Agder, med hhv. 98, 52 og 48 færre konkurser.Sogn og Fjordane, Nordland, Telemark, Møre og Romsdal, og Buskerud opplevde en økning i antall konkurser i fjor. I Buskerud var oppgangen størst både relativt og absolutt, med 23 prosent (52 konkurser).Tre av fire konkurser (det vil 3.328 konkurser) var foretakskonkurser som omfatter alle foretak unntatt enkeltmannsforetak, hvorav 26 prosent var innenfor varehandel og reparasjon av motorvogner. Resten (1.134 konkurser) var enkeltmannsforetak og personlige konkurser. 40 prosent av disse var innenfor bygg og anlegg.I 4. kvartal ble i alt 1.124 konkursar åpnet, seks prosent færre enn i den samme perioden i 2014.