- Fed kan kutte renten i 2016

Barack Obama’s tidligere rådgiver ser ikke hvordan den amerikanske sentralbanken skal finne gode nok argumenter for å heve renten videre.

AP Photo/J. Scott Applewhite
Næringsliv

- De ønsker å heve renten og med det komme tilbake til normalen. I mitt hodet finnes det imidlertid ikke noen scenarioer som tilsier at de kan få til noe i nærheten av det, sier Austan Goolsbee, professor ved University of Chicago, til CNBC.Den tidligere lederen for president Barack Obama’s gruppe av økonomiske rådgivere tror heller det er mer sannsynlig at sentralbanken vil måtte senke renten i 2016 fremfor å heve den videre. - Det er betydelig mer sannsynlig at de vil måtte reversere hevingene slik som flere andre land har blitt nødt til. Eksempelvis i Sverige begynte de å heve renten og trodde ting var bra, men de innså senere at de ble nødt til å endre retning, sier han videre.Professoren mener at den økonomiske veksten i USA har vært moderat, og med alt som skjer utenfor landets grenser tror han 2016 kan ende opp med å bli svakere enn moderat.For mens arbeidsmarkedet viser til god utvikling, mener han den økonomiske veksten er for svak til å rettferdiggjøre flere hevinger. I fjerde kvartal 2015 var BNP-veksten på 0,8 prosent.- Hun burde la aksjemarkedet falle Og mens en økonom mener renten blir nødt til å komme ned igjen, mener en Harvard-økonom at sentralbanken burde fortsette kursen med høyere rente og heller la aksjemarkedet falle.- Jeg ønsker at sentralbanken skal gjøre som de sa i desember, hvilket betyr at de hever renten med 1 prosent i løpet av 2016 og fortsetter med flere hevinger i 2017, uttalte professor ved Harvard, Martin Feldstein, i et intervju med MarketWatch etter at rentedommen var klar.Han foretrekker ikke en kraftig resesjon i aksjemarkedene i 2016, men heller en gradvis justering tilbake til normalen, da han mener aksjemarkedet har blitt presset til et punkt som er 30 prosent høyere enn det historiske nivåetMarkedet tror mer på sidelengs utvikling Og mens økonomene tror ulike retninger, legger markedet seg midt i mellom.Skal man tro markedet er det nemlig 24 prosent sannsynlig at sentralbanksjef Janet Yellen kommer til å heve renten videre i mars.I forkant av møtet priset markedet inn en 31 prosent sannsynlighet for en renteheving i mars.

federal reserve
rente
Nyheter
Næringsliv