Kronprinsparets fond inngår millionavtale med Egmont

Kronprinsparets Fond og danske Egmont Fonden har inngått en avtale verdt 12,5 millioner kroner. Pengene skal støtte prosjekter rettet mot barn og unge.

Innsatsen vil støtte prosjekter for å forebygge frafall i videregående skole og for å bedre kvaliteten på vikarundervisning i skolen.Egmont Fonden driver medievirksomhet og står i Norge bak TV 2, Egmont Publishing, Nordisk Film og Nordisk Film Kino, samt halvparten av Nettavisen og Cappelen Damm. Hvert år går nær 100 millioner av overskuddet fra den kommersielle medievirksomheten til prosjekter for barn og unges trivsel og læring.Daglig leder i Kronprinsparets Fond, Irene Lystrup, forsikrer at pengestøtten ikke stiller kronprinsparet i noen takknemlighetsgjeld til den store medieaktøren.Fire år– Vi er en juridisk selvstendig enhet, et uavhengig fond, så det er ikke kongehuset som inngår et samarbeid her. Vi gjør en vurdering av alle samarbeidspartnere med tanke på habilitet, det har vi også gjort, sier Lystrup til NTB.I Norge støtter Egmont Fonden også Forandringsfabrikken, Senter for Krisepsykologi, Stine Sofies Stiftelse, Alternativ til Vold og Norske Kvinners Sanitetsforening.Avtalen  med Kronprinsparets Fond løper over fire år og midlene går til utvikling og skalering av prosjektene Arbeidsinstituttet i Buskerud og Lærervikaren.SårbareArbeidsinstituttet er et praktisk alternativ for ungdommer som er i ferd med å falle utenfor eller har falt utenfor videregående opplæring. Ifølge Kronprinsparets Fond kan de vise til svært gode resultater når det gjelder å motivere ungdom til å fullføre videregående utdanning.Lærervikaren er et nytt konsept som er utviklet av de samme sosiale entreprenørene som står bak Trivselsleder. Hovedmålet er å bidra til et nasjonalt løft for vikartimene: Laerervikaren.no er en abonnementstjeneste som gir vikarer tilgang til ferdig utviklede undervisningsopplegg på nett, klart for streaming og direkte bruk i klasserommet. Dette skal heve kvaliteten på undervisningen.– Sammen skal vi sikre at prosjektene i fondet når ut til enda flere unge, og at prosjektene kan utvide med nye aktiviteter, sier Lystrup. (©NTB)