Lime-saken blir ikke utsatt

Statsadvokat Geir Evanger og politiadvokat Anne Allum er ikke inhabile som aktorer i den såkalte Lime-saken, har Oslo tingrett kommet fram til. Dermed kan saken starte onsdag.

Saken skulle startet tirsdag, men ble utsatt mens retten vurderte aktoratets habilitet, etter at flere av forsvarerne ba om det.Blant annet mente advokat Mette Yvonne Larsen at Evanger måtte fratre fordi han hadde lyttet til materiale som ikke skal fram under saken og ville være påvirket av dette.«Spørsmålet om inhabilitet vil etter rettens syn først oppstå dersom aktor på bakgrunn av slik informasjon agerer på en måte som gir grunn til å stille spørsmål ved hans upartiskhet. Retten kan ikke se at dette er tilfellet i denne saken», skriver tingrettsdommer Yngvild Thue i kjennelsen tirsdag.Politiledelsens forventningerNår det gjelder politiadvokat Allum, er habilitetsinnsigelsene blant annet knyttet til utsagn i bladet Norsk Politi om hvilke forventninger politiledelsen har til saken.«Retten kan ikke forholde seg til denne typen dokumentasjon som grunnlag for en rettslig avgjørelse av dette spørsmålet. Retten har etter dette kommet til at det ikke foreligger forhold som tilsier at politiadvokat Anne Allum er inhabil i saken», heter det i kjennelsen.