Lime-saken: En hovedmann – ett kriminelt nettverk

Tvangsarbeid, menneskehandel og omfattende svindel av offentlige myndigheter er sentrale ingredienser i Lime-saken. Mandag kommer avklaringen om gigant-rettssaken må utsettes.

Næringsliv

Oslo tingrett kommer mandag med svaret på om advokat Mette Yvonne Larsen når fram med sin begjæring om å utsette saken som etter planen skal starte i Oslo tingrett tirsdag og vare et halvt år. Når Lime-saken en gang starter, er det 13 personer som må ta plass på tiltalebenken.Pakistansk familieMange av dem er slektninger til brødreparet Sajjad (38) og Sajid (39) Hussain. Hussain-brødrene har ifølge påtalemyndigheten spunnet et kriminelt nettverk rundt lavpriskjeden Lime. Men det er ingen tvil om rangordningen.– Det er bare en hovedmann i denne saken. Alle andre tiltalte stiller i en annen divisjon enn Sajjad Hussain. Det groveste aspektet med saken er menneskehandelen fra Pakistan, sier statsadvokat Geir Evanger ved Det nasjonale statsadvokatembetet til NTB.MenneskehandelTiltalen beskriver i detalj hvordan 10 personer betaler store summer til Hussain-brødene for å komme til Norge. En av de ti er en fetter av brødreparet. Han betaler 1.250.000 pakistanske rupier og 50.000 kroner for at Sajjad skal ordne visum og oppholdstillatelse.Fetteren kommer til en slave-lignende tilværelse i Norge. Han blir fratatt passet av onkelen og tanten, og settes i en drepende jobbturnus i en Lime-butikk. Han jobber 14 timer i døgnet, sju dager i uken.Men istedenfor en anstendig tarifflønn, opparbeider fetteren en stadig større gjeld til Sajjad. I arbeidsavtalen står det nemlig at fetteren skal dekke skatteinnbetalingene til norske myndigheter. Gjelda til Sajjad øker med 21.000 kroner hver måned.KredittkortsvindelFetteren er bare en av ti pakistanere som er lurt til Norge av brødreparet. Flere bor i kjelleren på Lime-butikken de jobber i. Identitetene til alle 10 blir misbrukt til å søke om lånekreditter for anslagsvis 100 millioner kroner. Nettverket skal ha fått inn over 20 millioner kroner i svarte penger fra de 10.NAV-svindelI tillegg svindles Nav for 6,5 millioner kroner når de samme identitetene også misbrukes til å få urettmessige trygdeutbetalinger.Tiltalen omfatter totalt 34 brudd på Straffeloven, Arbeidsmiljøloven, Utlendingsloven og Ligningsloven. Uansett involvering i saken, er alle de 13 tiltalt etter den såkalte mafiaparagrafen i straffeloven. Her heter det at de «ved vold, trusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig atferd» har utnyttet personer til tvangsarbeid, eller tvangstjenester.103,5 mill i inndragningAdvokatene til de tiltalte har kritisert etterforskningen og bedt om utsettelse av saken på grunn av påstått ulovlig overvåking. Ingen av de tiltalte har innrømmet straffskyld for noen av de mange punktene i den 56 sider lange tiltalebeslutningen.Den organiserte kriminaliteten sentrert rundt Lime-butikkene skal ha gitt eventyrlige svarte inntekter. Omfanget synliggjøres i statsadvokat Geir Evangers varsel om inndragning av hele 103,5 millioner kroner fra åtte av de tiltalte. Av dette vil påtalemakten holde brødreparet ansvarlige for 67 millioner kroner. Tiltalen åpner også for å ta retten til å drive næringsvirksomhet fra fem av de tiltalte for all framtid. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv