Må flytte 3 mill. laks

PD-smitte innebærer at tre millioner laks må flyttes fra anlegg.

laks, oppdrett, senja

Det er påvist Pancreas Disease (PD) på lokalitet Eldviktaren i Flatanger kommune i Nord-Trøndelag. For å hindre PD-smitte nordover flyttes fisken til lokaliteter i Sør-Trøndelag, opplyser Mattilsynet.Prøvesvar fra Veterinærinstituttet bekrefter mistanken om at det er PD på lokaliteten. Lokaliteten drives av Bjørøya a.s i samdrift med Midt Norsk Havbruk. Det står ca. 3 millioner fisk i anlegget.PD er en laksesykdom og har ingen betydning for folkehelsen.Det er viktig å stoppe spredning av PD nordover.- Mattilsynet har derfor pålagt at lokaliteten raskt blir tømt for fisk. I stedet for å slakte ut kan oppdretteren flytte fisken til ledige lokaliteter i Osen kommune i Sør-Trøndelag. Flyttingen starter straks, forteller John Bjarne Falch, avdelingsleder i Mattilsynet.