Makrotall fra Tyskland som ventet

Konsumprisene i Tyskland falt som ventet i desember.

Konsumprisene i Tyskland var ned 0,1 prosent på månedsbasis i desember, ifølge endelige tall fra tyske statistikkmyndigheter. På årsbasis var prisene opp 0,3 prosent, ifølge TDN Finans.Tallene var som ventet, ifølge Bloomberg-innhentede estimater.Ifølge Nyhetsbyrået viste også de foreløpige tallene en nedgang på 0,1 prosent på månedsbasis og 0,3 prosent oppgang over året.EU-harmonisert var konsumprisene ned uendret på månedsbasis og 0,2 prosent på årsbasis.