Oslo Taxi åpner for å inkludere Uber

Oslo Taxi-sjef Bjørn Rebne ber om en revurdering av dagens taxilovverk og setter døren på gløtt for den omstridte tjenesten Uber.

Uber hovedkvarter AP Photo/Eric Risberg

En rekke Uber-biler er avskiltet i Oslo de siste månedene, men så langt finnes det ingen dom som slår fast at det appbaserte selskapet er ulovlig. Taxiforbundet har bedt politiet om å gjøre mer, men konsernsjefen i Oslo Taxi mener at man i stedet må regulere ned taxinæringen og tilpasse lovverket til dagens teknologi, skriver Dagens Næringsliv.– Dagens lovverk er ikke godt nok. Jeg vil heller ha et frislipp i teknologien. Vi er i en annen tid enn da yrkestransportloven ble skrevet i stein, sier Rebne til avisen.Dagens regelverk gjør det umulig å vinne på kvalitet, mener Rebne, som peker på årsaker som et rigid og tungrodd løyvesystem samt en rekke små og fordyrende detaljreguleringer. Men om regelverket endres, og Uber kommer inn som en konkurrent på samme vilkår, ønsker han det omstridte selskapet velkommen.– Få dem inn, så skal jeg slå dem. Uber tar en andel på 20 prosent (fra sjåførene). Vi tar seks prosent fra våre løyvehavere, om vi regner om til prosent, sier Rebne.Oslo Taxi-sjefen understreker at han fortsatt ikke har sans for Uber i dagens situasjon, og at han mener politiet har gjort for lite for sent når det gjelder å slå ned på kjøringen.– Jeg mener man fortsatt skal ta dem som selskap, inntil et nytt lovverk er på plass og vi har samme last i ryggsekken, sier Rebne. (©NTB)