Over 100 millioner kroner i offentlig naturskadeerstatning i 2015

Det ble i fjor gitt tilsagn om 111,1 millioner kroner i statlig naturskadeerstatning. Flom var den hyppigste skadeårsaken.

flom, kvinesdal, liknes, lynga
Næringsliv

Statens naturskadefond gir erstatning når det ikke er mulig å forsikre objekter, som for eksempel private veier, kaier og jordbruksarealer.I fjor ble det gitt tilsagn om 111,1 millioner kroner i statlig naturskadeerstatning i totalt 1.250 skadesaker, melder Landbruksdirektoratet.Flom var den hyppigste skadeårsaken, og det ble registrert flest skader på veier og broer. Hele 73,6 prosent av den totale erstatning gjelder skade etter flom.Tallene omfatter saker som er har fått vedtak om erstatning i 2015. Disse omfatter også en del skader som inntraff i 2014. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv