Største prisfall siden 2001

Prisfall i desember sørget for at konsumprisindeksen ikke innfridde analytikernes spådommer.

Foto: Scanpix
Næringsliv

Statistisk Sentralbyrå forteller at konsumprisindeksen (KPI) falt 0,4 prosent fra november til desember 2015, hovedsakelig som følge av lavere matvarepriser.Tolvmånedersendringen i KPI var 2,3 prosent i desember 2015, som er 0,5 prosentpoeng lavere enn den var i november. Ifølge TDN Finans var det ventet en oppgang på 2,5 prosent i perioden.Hovedårsaken til denne utviklingen var at prisene på matvarer, som normalt faller i desember, falt med 3,0 prosent. Ifølge SSB er dette den største registrerte månedsnedgangen for matvareprisene siden momsnedgangen på matvarer i juli 2001.Prisnedgangen kan ses i sammenheng med tilbudsaktivitet på flere produkter, og da særlig julerelaterte varer, som sjokolade, svinekjøtt, klementiner, risgrøt og mandler.Prisen på elektrisitet inkludert nettleie falt 3,5 prosent fra november til desember. Prisnedgangen kan blant annet forklares med det milde desemberværet.Drivstoff og smøremidler hadde en prisnedgang på 1,9 prosent.Månedsnedgangen i KPI ble hovedsakelig dempet av en prisoppgang på 6,5 prosent for gruppen aviser, bøker og skrivemateriell, slår SSB fast. Møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler steg 2,2 prosent fra november til desember. Prisene på flybilletter, som vanligvis stiger fra november til desember, økte 4,6 prosent.KPI økte med 2,3 prosent fra desember 2014 til desember 2015. Den viktigste bidragsyteren til tolvmånedersendringen var konsumgruppen med møbler og husholdningsartikler som hadde en prisøkning på 6,7 prosent.Prisene på mat og drikke bidro også med en oppgang på 2,4 prosent i løpet av de siste tolv måneder. Det var særlig frisk frukt, mineralvann og brus, samt friske grønnsaker som bidro til prisoppgangen fra desember i fjor til desember i år, skriver SSB.Tolvmånedersveksten i KPI ble hovedsakelig dempet av lavere elektrisitetspriser. Prisene på elektrisitet inkludert nettleie falt 6,1 prosent. Bensin- og dieselprisene som falt med henholdsvis 3,1 og 6,6 prosent fra desember 2014 til desember 2015 bidro også til å dempe tolvmånedersveksten.

Nyheter
Næringsliv