Stordalen vil ha likhet på markedet

Hotellkonge Petter Stordalen tar et oppgjør med politikernes mangel på regulering av en delingsøkonomi han mener innbyr til svart arbeid.

Næringsliv

– Jeg leser store ord om at dette skal de finne løsninger på, som gjør at aktørene får samme rammevilkår. Jeg vil ikke ha store ord, jeg vil ha handling. Jeg ønsker reguleringer som setter en stopper for et system som innbyr til svart arbeid, sier han til VG.Han understreker at han ikke er imot konkurranse på markedet, men mener at rammebetingelsene må være like, og ser ingen grunn til at selskaper som Uber og Airbnb ikke skal reguleres og skattlegges som alle andre. Han advarer mot at dette bare er begynnelsen på en omfattende delingspraksis i samfunnet.– Det kommer en liten tsunami av selskaper innenfor delingsøkonomien. Mange tenker i dag at dette gjelder hotell, reiseliv og taxi, men utviklingen vil få konsekvenser for en rekke sektorer, sier Stordalen til avisen.Skattedirektør Hans Christian Holte sier at de nærmer seg en avtale med Uber, og at det ikke er noe som tyder på at det er mer svart arbeid i delingsøkonomien enn andre steder.– Nei, vi har ingen funn som tyder på det. Når det gjelder Uber tror vi det blir tvert om; kommer de inn som legal del av markedet tror vi det vil gi mindre svart arbeid, fordi det kan gi mindre pirattaxi-kjøring, sier Holte til VG.

Nyheter
Næringsliv