Sesongkorrigert statistikk fra det amerikanske arbeidsmarkedsdepartementet viser at antall førstegangssøkende til ledighetstrygd i USA (jobless claims) var 269.000 per 6. februar, ned fra ikke-reviderte 285.000 per 30. januar.Konsensus lå ifølge på 281.000 jobless claims denne gang.Fire ukers snitt kom inn på 281.250, opp fra forrige ukes ikke-reviderte 284.750.Antall personer som fortsetter å motta arbeidsledighetstrygd (continuing claims) falt fra reviderte 2.260.000 (opprinnelig rapportert: 2.255.000) per 23. januar til 2.239.000 per 30. januar.Forventningen her var 2.250.000.