De nye landanleggene skal gjøre det mulig å sette inn elferjer og hybridferjer på flere ferjesamband som nå skal ut på anbud.– Det er veldig positivt at Hordaland fylkeskommune nå går offensivt ut og krever klimavennlige løsninger i sine nye ferjeanbud, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.Han håper på betydelige utslippskutt.– På veien mot lavutslippssamfunnet må transportsektoren bli tilnærmet utslippsfri. Da trenger vi kraftige og innovative tiltak også til sjøs, sier Nakstad.Hordaland fylkeskommune har i alt ni ferjesamband på anbud gjennom kollektivselskapet Skyss. Oppstart er i 2018– 2020.