Enighet om pensjonskrav

Foto: Scanpix

LOs krav til årets tariffavtale ble mandag enstemmig vedtatt av sekretariatet.

LO krever pensjon inn i tariffavtalene og pensjon fra første dag i årets oppgjør. Ifølge ferske tall kan kravet om uendret kjøpekraft kan bli lettere enn ventet å innfri, skriver Dagens Næringsliv.Kravene LO-toppene skal ta stilling til, ble formulert av LOs inntektspolitiske utvalg mandag og enstemmig vedtatt av LOs sekretariat et par timer senere. Etter det avisen kjenner til, innebærer formuleringene at LO krever at pensjon skal inn i tariffavtalene og at det skal tjenes opp pensjon fra førstedag.Når det gjelder lønn, kan kravet bli billigere for arbeidsgiver å innfri enn flere har sett for seg, etter at Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU) la frem sin rapport mandag. Der anslo de en prisvekst på 2,5 prosent, noe som lavere enn anslagene fra både SSB og Norges Bank.Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets er ifølge avisen overrasket over prisanslaget.- Jeg synes de kom lavt ut med sitt anslag på prisveksten. Selv har vi et anslag på 2,7, samtidig som prisveksten i januar ble litt høyere enn ventet, sier Aamdal, som imidlertid mener at det med en prisvekst på 2,5 prosent vil være fullt mulig å innfri kravet om å opprettholde kjøpekraften selv med null i generelle tillegg i lønnsoppgjøret.