Statistisk sentralbyrå (SSB) la tirsdag formiddag frem. Tallene tikket inn akkurat som ventet med en vekst på 0,1 prosent, og viste at 2015 var det svakeste året siden finanskrisen.Også for Nordeas sjefanalytiker Erik Bruce var tallene omtrent som forventet.- Men tar man med i beregningen en nedjustering historisk var tallene litt på den svake siden i forhold til Norges Banks syn. Det er i tråd med våre prognoser for et mars-kutt, skriver Bruce i en fersk oppdatering, og viser til at blant annet tredjekvartalstallene ble nedrevidert fra 0,2 til 0,0 prosent vekst.Fastlandseksporten var en negativ overraskelse for sjefanalytikeren.- Eksport av tjenester falt kraftig, noe som motvirker positiv eksport av varer. Dette kan tyde på at lavere oljeinvesteringer over hele verden skader norsk petroleumsrettet fastlandseksport som består av en rekke tjenester. På den negative siden er også en nedgang i sysselsettingen på 0,1 prosent, sammenlignet med Norges Banks prognose om omlag nullvekst, skriver Bruce.Alt var imidlertid ikke negativt, og Bruce trekker frem at det private forbruket, som hadde en "sunn vekst på 0,6 prosent", er en positiv ting verdt å nevne.- Forbruket av tjenester vokser i et høyt tempo, noe som kompenserer for den høye prisveksten som holder tilbake forbruket av varer. Boliginvesteringer gjør det også bra, mens investeringer blant bedriftene på den andre siden er fallende, påpeker Bruce.