EU senker vekstanslagene

EU-kommisjonen senker sine anslag for økonomisk vekst både i eurosonen og verden.

Det går fram av Kommisjonens vinterprognose for økonomien, som ble lagt fram torsdag.Veksten i eurosonen antas nå å ligge på 1,7 prosent i år. I EU-kommisjonens høstprognose var anslaget 1,8 prosent. Anslaget for hele EU i 2016 er senket fra 2 til 1,9 prosent, mens anslaget for verdens BNP-vekst er senket til 3,6 prosent.Hvis disse tallene viser seg å stemme, vil veksten i eurosonen likevel øke litt fra i fjor, da veksten lå på 1,6 prosent.Lavere energipriser bør bidra til å løfte husholdningenes realinntekt og forbruk, ifølge EU-kommisjonens rapport. I tillegg har det store antallet flyktninger og migranter fra Syria og andre land løftet det offentlige forbruket.Likevel er den økonomiske veksten i EU beskjeden, og avhengig av hvordan det går i resten av verden. Kommisjonen peker på en rekke faktorer som innebærer risiko for at utviklingen kan bli dårligere enn prognosene tilsier. Økonomiske problemer i Kina og andre store utviklingsland er en av de viktigste usikkerhetsfaktorene.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også