Integrering av flyktninger fra ikke-vestlige land i det norske arbeidsmarkedet er en stor utfordring. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som NRK presenterte for første gang søndag.I innvandrerbefolkningen sett under ett, er andelen sosialhjelpsmottakere 7,5 prosent, mens den i befolkningen ellers er 2,2 prosent. I innvandrerbefolkningen er tallene inkludert folk fra Vest-Europa og Nord-Amerika.UrovekkendeBlant innvandrere fra Asia og Afrika er andelen sosialhjelpsmottakere mye høyere. Andelen fra Somalia på sosialhjelp er 38 prosent, fra Syria 30 prosent, fra Afghanistan 22 prosent og fra Irak 20 prosent.– Vi snakker om flyktninggrupper med relativt kort botid i Norge, vi snakker om grupper med lavere kvalifikasjoner som gjør at det er vanskelig for dem å finne jobb i Norge, sier generalsekretær Sylo Taraku i LIM (Likestilling, integrering, mangfold).– Dette er urovekkende. Det viser at integreringen ikke fungerer godt nok, det er noe vi må ta tak i og det er et faktum vi må ha fram i debatten, sier stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen fra Senterpartiet.Betaler lite i skattEn utfordrende situasjon for velferdssamfunnet, mener statsminister Erna Solberg (H).– Det blir en stor utfordring. Det er en utfordring i dag at det er mange av dem som er i de dårligst betalte jobbene, og mange er ikke i jobb. Jo flere som kommer, som vi ikke får i jobb, jo vanskeligere blir det, sier statsminister Erna Solberg til NRK.Det er også lavt skattebidrag fra disse gruppene. Innvandrere fra Afrika i alderen 25 til 62 år bidro i snitt med 50.000 kroner i skatt i 2014. Innvandrere fra Asia bidro med 70.000 kroner, mens befolkningen ellers bidro med 140.000 kroner i skatt.– Det kan være at mange av dem som kommer, vil bidra litt for lite, slik at andre må betale høyere skatt, sier statsministeren.