I dag må enkelte viktige papirer som inkassovarsler alltid bli sendt med fysisk post, men Justis- og beredskapsdepartementet ønsker å åpne for at også inkassovarsler og betalingsoppfordringer kan sendes elektronisk, uten forhåndsgodkjenning fra forbrukeren.Lovendringene er nå ute på høring, og Forbrukerombudet gjør det i sittklart at de er skeptiske.– Det kan være vanskelig å se forskjellen på søppelpost og inkassokrav, sendt av en ukjent tredjepart. Vi mener denne løsningen ikke ivaretar forbrukernes rettigheter godt nok, sier forbrukerombud Gry Nergård til ombudets .Hun mener forbrukere forventer å få såpass viktige dokumenter som vanlig post og peker på at inkassovarsler og betalingsoppfordringer i mange tilfeller sendes fra en ukjent tredjepart, som forbrukeren opprinnelig ikke har et kundeforhold til.