Dermed blir frifinnelsen av selskapets tidligere styreleder stående.Oljeserviceselskapets tidligere styreleder Mårten Rød (66) ble først dømt til åtte års fengsel og til å betale 116 millioner kroner i erstatning i Oslo tingrett.Han anket saken, og ble frifunnet i Borgarting lagmannsrett.Det er denne frifinnelsen Økokrim ønsket å anke. Høyesteretts ankeutvalg har imidlertid enstemmig avvist saken. Dermed blir frifinnelsen fra lagmannsretten rettskraftig.– Det tar vi til etterretning, sier Økokrims førstestatsadvokat Trude Stanghelle til NTB.