Søppel, menn i kjeledress og vondt lukt. Det er gjerne dette vi forbinder med avfallsbransjen. Men en av selskapene i den mannsdominerte industrien, hevder å gå mot strømmen. Ragn-Sells, som driver med avfallshåndtering og gjenvinning, har tre kvinnelige direktører, samt kvinner på alle nivåer i organisasjonen.En av de kvinnelige direktørene er HR-direktør Susanne Schumann. Hun mener avfallsbransjen per i dag har et omdømmeproblem. Majoriteten av dagens studenter er kvinner, og derfor mener hun mytene om avfallsbransjen må fjernes for å gjøre den mer appellerende.- Avfallsindustrien må slutte å omtale seg selv på en måte som frastøter unge, innovative krefter. Ungdom må vises muligheten til å ta del i en bransje som er i sterk teknologisk utvikling. Ellers havner bransjen enda mer i bakleksa, sier Schumann.I fjor hadde Ragn-Sells en omsetning på 1,2 milliarder, det samme som i 2014, og et driftsresultat på 40 millioner På fem år har selskapet doblet omsetningen. Og med økte inntekter følger et økt samfunnsansvar. Derfor maner selskapet nå til kamp mot mytene om bransjen.- Det handler om å informere om det grønne taktskiftet i industrien og mulighetene for å ta del i den teknologiske nyskapningen som skjer. Bransjen har ikke råd til å gå glipp av halvparten av arbeidsstokken, nemlig kvinner, sier direktør for kvalitet og miljø, Cecilie Lind, og understreker viktigheten av kvinnelige rollemodeller.- Vi har flere kvinnelige direktører og mellomledere, arbeider med grønn teknologi og er en av Norges ledende avfallsentreprenører. Vi håper å bidra til at flere unge kvinner ønsker å gjøre karriere i denne mannsdominerte bransjen, fortsetter hun.I 2015 kastet vi et halvt tonn avfall hver. Samlet i Norge tilsvarer det vekten av 500 oljeplattformer. Kravene til gjenvinning og verdiforedling av avfallet krever evne til å finne nye løsninger. Bransjen har behov for kunnskapsrike, innovative entreprenører som kan utvikle bransjen og gjøre avfall om til verdier, understreker Lind.- Vi ser ikke avfall som et problem, men en ressurs vi kan foredle på en miljøvennlig måte. Det krever tilgang på smarte hoder og nye krefter. Da må vi knuse mytene om avfallsindustrien og aktivt rekruttere dyktige mennesker, avslutter hun.