De endelige regnskapstallene viser at Jotun fikk et driftsresultat på 2064 millioner kroner i 2015. Før skatt satt malingsprodusenten igjen med vel 1,9 milliarder kroner. Utbyttet opprettholdes uendret på 513 millioner kroner. – Vi leverer helt vanvittig gode tall. Den underliggende utviklingen er bra; vi selger mer og har sterke posisjoner i fremvoksende markeder. Ut fra den oversikten vi har per nå, venter vi at årets resultat blir svakt bedre enn tallene for 2015, sier konsernsjef Morten Fon.Det skal skje blant annet med drahjelp fra økt salg av pulverlakker og industrimalinger. På skipsmalingssiden peker pilene ned, i takt med færre bestillinger av nybygg.– Vi har lært oss å leve med svingningene i skipsfartsnæringen. Den er ekstremt syklisk, og det innretter vi oss etter. Vi har bra fart inn i det nye året fordi ordreboken fortsatt er stor, men kommer til å merke nedturen der utover høsten og særlig fra neste år, sier Fon, og minner samtidig om at 60 prosent av dette nisjemarkedet er knyttet til vedlikehold.– Og der vokser behovet i takt med en økende verdensflåte, sier Fon.