UDI er på jakt etter asylmottak i Oslo og Akershus, og til sammen fikk UDI tilbud om 1.704 mottaksplasser i Oslo. I Akershus ønsket åtte aktører å starte mottak med totalt 2.290 plasser.Alle søkerne ble avvist i Oslo, og i Akershus ble alle utenom én avvist. Hovedgrunnen er at mottaksplassene var for dyre i drift, skriver.UDI opererer i utgangspunktet med et pristak på 75.000 kroner per beboer per år for faste plasser. Tilbudene som kom inn i Oslo, lå alle over dette.Regiondirektør Tom Stavenes i UDI Sør, som har ansvaret for anbudsprosessen, sier han mener mange aktører i markedet har et urealistisk syn på hvor mye penger det er mulig å tjene.– Tilbyderne krever for mye penger eller mangler nødvendige tillatelser. Det som har gjort det vanskelig for oss, er at vi lå for høyt i markedet, prismessig, ved inngangen til høsten. Forventningene her vært for høye, og bildet som ble skapt av akuttplassene, var at vi betalte 700 kroner i døgnet per plass, sier han.