Interpress fikk dermed medhold i Oslo tingrett i kravet om 6,5 millioner kroner av Juritzen Forlag for nær 96.000 bøker som står på lager hos dem, skriver. Striden sto om returretten for usolgte bøker, som Interpress mener er 100 prosent, men som Juritzen Forlag mener er under 50 prosent.Forlaget må også ut med snaut 200.000 kroner i sakskostnader. Under hovedforhandlingene mandag forrige uke fastslo Arve Juritzen at de går konkurs med tap. Han ser det som sannsynlig at de anker dommen.– Vi er dømt til å betale sju millioner kroner til Interpress i løpet av to uker. De pengene har vi ikke – og det vet Interpress. Men velger vi å anke, er ikke dommen rettskraftig heller, sier Juritzen.I oktober 2014 avsluttet Interpress Norge, som eies av Reitan Convenience, sitt boksalg på grunn av dårlig lønnsomhet.Juritzen forlag mener det allerede har kompensert Interpress for retur av bøker tilsvarende nær 8,2 millioner kroner, mens Interpress' krav dreiede seg altså om ytterligere 6,5 millioner kroner. Summen er den samlede innkjøpsprisen for 95.847 bøker som står på lager hos Interpress.Forlaget mener imidlertid magasindistributøren ikke har ført tilstrekkelige bevis for sitt krav og at det derfor må avvises.