– Det er viktig at markedet fungerer, slik at gode og lønnsomme prosjekter og bedrifter får finansiering. Jeg ønsker å høre hvordan situasjonen er. Derfor har jeg nå invitert aktører fra finansnæringen og organisasjonene til et møte, sier Mæland.påpeker at «et velfungerende kapitalmarked er en viktig rammebetingelse for næringslivet, særlig i omstillingstider».Møtet er allerede til mandag.– Jeg får signaler både fra oppdrettsnæringen og fiskerinæringen om at tilgang på kapital er en flaskehals for å realisere nye prosjekter. Det er alvorlig om dette bremser en næring som har et stort vekstpotensial, sier fiskeriminister Per Sandberg (Frp), som også deltar på møtet.