Næringsminister Monica Mæland (H) og fiskeriminister Per Sandberg (Frp) inviterte mandag en rekke aktører fra finansnæringen for å høre om det stemmer at bedriftene nå sliter med å få lån.– Vi har fått ulike tilbakemeldinger om at det har vært utfordringer knyttet til å finansiere viktige prosjekter, men oppfatter ikke at det er snakk om en kapitaltørke. Gode prosjekter blir finansiert, sier Mæland til NTB.Hun sier utfordringene først og fremst rammer bedrifter i oppstartsfasen samt små og mellomstore virksomheter uten solid egenkapital. Problemene er ifølge statsråden mest merkbare på Sør- og Vestlandet, hovedsakelig innen olje og gass.Ber om nye reglerAdministrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge ber nå regjeringen snu i synet på den såkalte SMB-rabatten, EU-regelverket som gjør kapitalkravene mindre strenge for små og mellomstore bedrifter.– Kapitalsituasjonen for norsk næringsliv er strammere fordi obligasjonsmarkedet for alle praktiske formål ser ut til å være lukket. Da er bankene den helt sentrale kredittkilden for disse bedrifter, sier han.Finansminister Siv Jensen (Frp) har gjentatte ganger avvist krav om å innføre de samme reglene i Norge, men næringsministeren holder nå døra på gløtt.– Vi har sagt at vi tar med alle innspill og vurderer dem, sier Mæland.SkattNæringsministeren sier krav om endringer i formuesskatten, egne skattefordeler for bedrifter i oppstartsfasen samt videre satsing innen det statlige virkemiddelapparatet var andre innspill som kom underveis i møtet.Selv velger hun å trekke fram et helt konkret initiativ fra Norsk Industri, nemlig en statlig låneforsterkningsordning som skal sikre inntil 50 prosents finansiering av nye prosjekter.– Poenget er at staten stiller deler av lånesummen til rådighet på samme vilkår som banken gjør for restbeløpet. Da må banken selv ta risiko og ikke bare velte den over på staten, sier Knut Sunde i Norsk Industri.