Nå kan det bli vanskeligere å slippe unna NRK-lisensen

TV 2 vil dele tv-lisensen på flere, og få litt av kaka selv.

TV 2 er nå pådriver for å endre dagens ordning med NRK-lisens, slik at også den kommersielle tv-kanalen kan få en del av kaka. Flere modeller gjør det mulig å øke de samlede inntektene uten at de som betaler lisens i dag, trenger å betale noe mer i morgen. Løsningen er at regningen fordeles på flere, skriver Dagens Næringsliv.De to forslagene er ifølge avisen enten "En husholdningsavgift som betales av alle husholdninger uansett om de har tv-apparat eller ikke" eller "En tv-skatt, som betales av hver person over 18 år med inntekt over en viss sum".TV 2-sjef Olav T. Sandnes vil ikke kommentere hvilke konkrete modeller TV 2 har spilt inn til politikerne.- Selvfølgelig har vi kontakt med både departement og storting om ulike modeller nå, fordi vi opplever at de er opptatt av å finne løsninger for kommersiell allmennkringkasting også fremover i tid, sier han til avisen.Kårstein Eidem Løvaas (H) er saksordfører når familie- og kulturkomiteen til uken legger frem sin innstilling om regjeringens allmennkringkastingsmelding. Han ønsker heller ikke å uttale seg om hvilke modeller som er aktuelle.- Vi har forståelse for at TV 2 er i en vanskelig situasjon. Og det kan godt være at vi skal be regjeringen finne en midlertidig ordning, fordi vi ser ting endrer seg svært raskt i mediemarkedet. Men jeg tror ikke denne midlertidige ordningen bør bestå i at vi bevilger en pott penger til et privat enkeltselskap. Et slikt enkeltvedtak på Stortinget er nok litt forhastet. Vi må tenke litt større enn det, sier Løvaas til DN.