Nødt til å matche Tine-bonus

Tine leverte rekordresultat denne uken, med store bonusutbetalinger til bøndene. Q-meieriene ser seg nødt til å matche bonusene for å holde på leverandørene sine.

Tine besluttet å etterbetale 59 øre per levert liter melk i fjor etter rekordresultat. Men for at Q-meierienes bønder ikke skal gå til Tine, betaler også de 59 øre per liter levert melk i fjor, slik at deres bønder får samme bonus som Tine-bøndene, skriver Aftenposten.Ifølge en ordning fra 2004 utbetaler Landbruksdirektoratet 31 øre per liter melk til Q-meieriene som bonus til deres bønder. Q-meieriene betaler selv ut mellomlegget opp til 59 øre.– Vi har ikke noe problemer med at bøndene får en ekstrabonus eller at Tine har gjort en god jobb. Det som er vanskelig, er at ordningen som ble laget i 2004 for å veie opp for ulikhetene og skape rettferdig konkurranse ikke henger med, sier administrerende direktør i Q-meieriene, Bent Myrdal.Q-meieriene utbetaler dermed omtrent 48 millioner kroner til bøndene, hvorav 24 millioner kommer fra direktoratet. Det går utover muligheten til å investere i nye produkter, sier Myrdal.– Driftsresultatet vårt skulle vært på 84 millioner kroner. Så får vi 24 millioner kroner til å dekke opp Tines bonuser til deres melkeprodusenter. Fra en dag til en annen falt resultatet vårt med 24 millioner kroner.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også