I fjor ga nordmenn til sammen 36 millioner kroner i private gaver til sykehusene i de fire regionale helseforetakene, skriver. Hvor mye sykehusene får varierer fra noen hundretusener til over 6 millioner kroner. Barne- og kreftavdelinger får mest penger.Tradisjonelt har det vært lite pengegaver i Norge sammenlignet med andre land, men dette er i ferd med å endre seg, tror forsker Karl Henrik Sivesind ved Institutt for samfunnsforskning.– Vi har vært en dugnadsnasjon, men har ikke hatt like stor tradisjon for pengegaver. Det har vært stort lokalt engasjement for enkelte lokale institusjoner, men en høyere terskel for frivillighet og pengeinnsamling til sykehusene. Jeg hører imidlertid om stadig flere eksempler på at dette er i ferd med å endre seg, sier han til Aftenposten.En av de største enkeltgavene som ble gitt i fjor, var de 1,5 millioner kronene småbarnsmødrene Liv-Tone Ulstein Brunstad og Anette Iren Myklebust Haram samlet inn til sykehuset i Ålesund. De var takknemlige for sykehusets innsats og ønsket å gi noe tilbake.– Vi er utrolig takknemlige for dette engasjementet. Vi gir jo et godt og forsvarlig tilbud i dag, men dette bidrar til at vi kan gi det lille ekstra, sier overlege Elisabeth Siebke ved sykehuset.