Norske bønder låner mer enn før

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som ble lagt fram fredag, har norske bønder mer gjeld enn noen gang. Småbrukarlaget frykter danske tilstander

Næringsliv

Gjennomsnittsgjelda blant norske gårdbrukere var i 2014 på 1,9 millioner kroner. Det er en økning fra året før på 5,1 prosent.– Vi er på full fart mot danske tilstander, hvor gjelden nesten tar overhånd, sier leder Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag til Nationen.Den totale gjelden for norske gårdbrukere var i 2014 på totalt 76, 5 milliarder kroner. 13 prosent av norske bønder har ifølge tallene fra SSB mer enn fire millioner kroner i gjeld. Svin- og fjærfeprodusenter og de som driver med blandet husdyrproduksjon, hadde den høyeste gjennomsnittsgjelda. Samtidig er det disse to gruppene av gårdbrukere som har størst årsinntekt fra næringen, på henholdsvis 410.000 og 394.000 kroner.I den andre delen av skalaen ligger sauebøndene, som i gjennomsnitt har en årsinntekt på 89.000 kroner fra næringen. Sauebøndene er også de med lavest gjeld, med et snitt på 1,1 millioner kroner.Statistikken viser at kvinner i hele næringen i gjennomsnitt tjener mindre enn menn og har mindre gjeld enn menn. 

bønder
kyr
småbrukerlag
gjeld
Nyheter
Næringsliv
Landbruk