– Det vil helt sikkert være en diskusjon om hvor mange mennesker vi trenger, bekrefter NSBs konserndirektør Geir Isaksen overfor NTB.Men han vil ikke gå i detaljer nå.– Det ville være useriøst å begynne å lansere noen tall rundt dette før vi har gjort alle analysene, med full medvirkning fra de ansatte, sier han.NSB-konsernet la torsdag fram sitt beste driftsresultat noensinne på 2,8 milliarder kroner i 2015. Alle deler av konsernet går i pluss, selv godsvirksomheten.Likevel brukte altså Isaksen ord som vemodig og brutalt under sin pressekonferanse torsdag. Årsaken er den store jernbanereformen som skal gi konkurranse på en rekke togstrekninger.– BrutaltReformen stripper NSB for de splitter nye togene og pengemaskinen ROM Eiendom, som sto for 46 prosent av konsernets driftsresultat i fjor. Vedlikeholdsselskapet Mantena med sine rundt 1.000 ansatte blir også tatt ut. Alt for at ikke NSB skal ha noen spesielle fordeler når anbudene lyses ut. Selskapet må leie tog og kjøpe vedlikeholdstjenester på lik linje med konkurrentene.– Det er brutalt i den forstand at store deler av virksomheten vår tas ut på kort tid. Det krever en omstilling som vi ikke har testet før. Det blir krevende, sier Isaksen.For de ansatte kan det blir tøffe runder framover.– Jeg tror de ansatte etter hvert har kommet til at nå skal vi jammen være med å prøve å vinne disse anbudene. Men mange av dem har nok en viss sorg, og spør hva som er vitsen med å ta det ut og gjøre så store endringer når det går så bra, sier Isaksen.Tøffe konkurrenterNeste år utlyses det konkurranse på omtrent halvparten av landets jernbanestrekninger. De utgjør omkring en firedel av NSB Persontogs omsetning.Selskapene som vinner, slipper til på norske jernbanestrekninger fra desember 2018.Isaksen understreker at nye NSB har som ambisjon å vinne anbudene.– Vi møter tøffe konkurrenter, så det er jo ikke sannsynlig at vi vinner alt. Men vi skal ikke gi oss på noe før vi har prøvd alt, lover Isaksen. (©NTB)