Produsentprisindeksen for olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning (PPI) gikk ned 4,5 prosent fra desember 2015 til januar 2016. Prisnedgang på fossile energivarer var hovedårsaken. Kraftig prisøkning på elektrisitet dempet nedgangen i PPI, melder SSB.Det siste året har produsentprisene falt med 10,7 prosent.Hovedårsaken til nedgangen i den totale PPI fra desember til januar var et fall i indeksen for utvinning av råolje og naturgass på over 15 prosent. Dette skyldes en kraftig prisnedgang på begge råvarene som inngår i indeksen. Prisen på råolje, Brent Blend, målt i norske kroner, gikk ned med nesten 18 prosent. Dette er en fortsettelse av trenden vi har sett i store deler av 2015. Svakere etterspørsel i kombinasjon medkan forklare prisfallet, mener SSB.Mye dyrere strøm i januarEn kraftig prisøkning på elektrisitet på nesten 37 prosent fra desember 2015 til januar 2016 har dempet nedgangen i PPI totalt. Høyere forbruk grunnet lave vintertemperaturer i Sør-Norge var hovedårsaken. Sammenliknet med januar 2015 var elektrisitet 14,7 prosent dyrere i januar 2016.