Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,6 prosent fra desember 2015 til januar 2016, hovedsakelig som følge av høyere kraftpriser. Dette er den kraftigste januar-oppgangen i KPI siden 2003.Tolvmånedersendringen i KPI var 3,0 prosent i januar, som er 0,7 prosentpoeng høyere enn den var i desember, melder SSB. Økningen var i tråd med forventningene.
Kraftig kostSalgBilligere drivstoff- Som ventet
Prisen på elektrisitet inkludert nettleie steg 20,0 prosent sist måned, og vi må tilbake til mai 2011 for å finne et like høyt prisnivå som vi hadde nå i januar. Månedsendringen i prisen på elektrisitet samlet er i tillegg den største i en enkelt måned siden november 2007. Nettleien økte også og hadde den høyeste månedsøkningen siden januar 2010.Januar er tradisjonelt en måned med utstrakt tilbudsaktivitet innen utvalgte varebransjer. Klesprisene falt 5,0 prosent fra desember til januar, noe som er en litt lavere nedgang enn det normalt har vært i denne perioden de siste årene. Prisene på møbler og innrednings- og dekorasjonsartikler falt 7,2 prosent i samme periode. Prisene på frukt og flybilletter, samt bøker falt også markert sist måned.Tolvmånedersoppgangen i KPI ble hovedsakelig dempet av lavere priser på drivstoff. Diesel- og bensinprisen var henholdsvis 6,8 prosent og 3,5 prosent lavere i januar i år enn i januar i fjor.Handelsbanken-økonom Marius Gonsholt Hov sier at prisoppgangen var som ventet. På kort sikt ser han høyere prisstigning som følge av den svake kronen. Han tror imidlertid at det underliggende prispresset gradvis vil avta. Økonomen tror inflasjonen gjennom første halvår vil ligge på rundt 3 prosent i forhold til fjoråret, noe også Norges Bank har anslått.Nordeas sjeføkonom Erik Bruce tror ikke dagens tall vil ha noe å si for Norges Banks rentesetting. Han mener lavere inflasjon på mat og husleie kan indikere at kjerneinflasjonen i Norge har passert toppen.