Avinor mener at forslaget til flypassasjeravgift ikke er tilstrekkelig utredet og anbefaler at det brukes mer tid enn skissert på å redegjøre for mulige utilsiktede effekter og eventuell alternative løsninger.– Norge er et langstrakt land i utkanten av Europa og er derfor avhengig av et godt luftfartstilbud for å styrke samfunnsutviklingen og konkurranseevnen. Den foreslåtte flypassasjeravgiften forventes å redusere etterspørselen etter flyreiser og flyselskapenes rutetilbud i Norge, sier konserndirektør Øyvind Hasaas i Avinor.Høringsfristen er satt til 21. februar.