Robotene stjeler jobbene til de som tjener mindre enn 172 kroner timen

Foto: Reuters

Robotene kommer. Noen bør være nervøse.

Robotenes inntog i arbeidslivet har pågått en stund, og det gjelder særlig automatisering av lavlønnsjobber.Det hvite hus har i sin årlige økonomiske rapport til presidenten sett nærmere på hva dette betyr i praksis.Ifølge Marketwatch er det 83 prosent sjanse for automatisering av jobber med en timelønn som ligger under 20 dollar, eller 172 kroner.Videre er det ansett som 31 prosent sjanse for at jobber med en timelønn mellom 20 og 40 dollar vil automatisere mens det kun er fire prosent mulighet for at robotene tar over jobben til arbeidstakere med en timelønn som er høyere enn 40 dollar, eller 344 kroner. Det sentrale spørsmålet er hva som skjer når en robot overtar en av disse lavlønnsjobbene.Tradisjonelt fører innovasjon til høyere inntekter, mer forbruk og flere arbeidsplasser.Det store spørsmålet er ifølge Marketwatch om det nåværende tempoet i automatiseringen kan føre til økt ulikhet på kort sikt.