I januar hadde Oslo Lufthavn en vekst på 3,2 prosent sammenlignet med samme måned året før. Både trafikken i innland og utland steg med henholdsvis 2,8 og 4 prosent. I alt 1.655.477 passasjerer reiste over Oslo Lufthavn i januar, viser Avinors.Også ved Trondheim lufthavn, Værnes er det flere reisende enn samme tid i fjor, med en økning på 3,5 prosent.Både ved Stavanger lufthavn, Sola og Bergen lufthavn, Flesland går trafikken ned i januar. Flesland har en nedgang på 1,5 prosent, mens Sola har en nedgang på 8 prosent sammenlignet med januar 2015.På Flesland øker antall utenlandsreisende med 9 prosent, mens Sola har en reduksjon på 14 prosent for internasjonal trafikk.For øvrige lufthavner i Avinors nettverk er det lokale variasjoner. Aktivitetsnivået i olje- og gassektoren har stor betydning for trafikken. I Kristiansund gir lavere aktivitetsnivå betydelig redusert trafikk, med en nedgang på 17,1 prosent. I Hammerfest derimot, gir økt aktivitet en vekst på hele 46,7 prosent.Generelt ser det ut til å være en jevn økning av antall som reiser med fly i Nord-Norge. Denne tendensen har vart i flere måneder, og i januar viser tallene blant annet en vekst på om lag 10 prosent i både Tromsø, Bardufoss og Mehamn. (©NTB) (©NTB)