Den svenske Riksbanken kutter torsdag reporenten fra minus 0,35 prosent til minus 0,5 prosent.Ifølge en sammenstilling utført av Bloomberg News var det på forhånd ventet at renten skulle kuttes til 0,45 prosent.Sentralbanken gjentar ifølge TDN Finans at styringsrenten kan settes ned ytterligere og at kjøpene av statsobligasjoner kan økes.De gjentar også at de er beredt til å intervenere i valutamarkedet om inflasjonsoppgangen skulle trues av en for rask styrking av den svenske kronen.På forrige rentemøte valgte den svenske sentralbanken å holde renten uendret.RentebunnenDNB Markets tror Riksbanken nå har nådd rentebunnen, og tatt høyde for at Den europeiske sentralbanken (ESB) kan komme til å senke sine renter ytterligere, melder TDN Finans.«Samtidig er det sannsynlig at de kvantitative lettelsene forlenges for å holde tritt med ESBs kjøp. Svenskene risikerer imidlertid at obligasjonskjøpene etter hvert kan føre til at markedene for statspapirene etter hvert fungerer dårligere», skriver seniorøkonom Kyrre Aamdal i en oppdatering.