Tingretten stadfester dermed den tidligere kjennelsen i saken hvor det fremgår at Synnøve Finden ikke kan bruke den aktuelle betegnelsen i sin lansering av Kongsgård-osten.Det var Tine som reagerte da den nye osten ble presentert. Selskapet viser til at Jarlsberg har vært registrert som varemerke siden 1971. Tine ba derfor om en midlertidig forføyning slik at Synnøve Finden ikke kunne selge osten.Follo tingrett ga for to uker siden Tine medhold i dette kravet, og Synnøve Finden valgte å sette et svart klistremerke med teksten «Sensurert» over osten der ordet «Jarlsberg» sto. I alt måtte 100.000 ostepakker påføres klistremerket.Synnøve Finden mener å ha omfattende dokumentasjon på at «jarlsbergost» har vært brukt som betegnelse på den samme ostetypen i over 150 år og at selskapet bør kunne bruke denne typebetegnelsen på samme måte som det som er vanlig for blant annet ostetyper som gouda, edamer eller cheddar.Den endelige kjennelsen fra Follo tingrett vil derfor bli anket innenfor en høyere rettsinstans.