– Vi synes konkurranse er flott. Det gir mangfold og flere alternativer for forbruker. Tine har ingen intensjoner om å hindre Synnøve Finden i å lansere eller selge osten de har utviklet, men vi kan ikke akseptere at de bruker det Tine-eide varemerket Jarlsberg for å markedsføre og selge den, sier konserndirektør Kathrine Mo i Tine.Tine leverer onsdag en begjæring om midlertidig forføyning til Follo tingrett med krav om at det nye osteproduktet til Synnøve Finden ikke går ut i markedet uten at teksten på emballasjen endres og at det ikke refereres til Jarlsberg i markedsføringen av produktet.