Veksten er uendret fra kvartalet før, ifølge tallene fra Eurostat.Analytikerne betegner nyheten om vekst i fjerde kvartal som «en lettelse», etter at enkelte data antydet at økonomien var vaklende som følge av uro i de globale markedene og økende bekymring for utsiktene i Kina.For 2015 som helhet var veksten i eurolandene 1,5 prosent. (©NTB)