Denne uken ble det lagt fram planer om vindkraftinvesteringer for 11 milliarder kroner fordelt på seks anlegg i Trøndelag. Med dagens skatteregler vil det gi vertskommunene skatteinntekter på mange titalls millioner kroner, skriver.Landssammenslutninga av norske vindkraftkommuner (LNVK) frykter derimot at disse inntektene skal forsvinne dersom Finansdepartementet får gjennomslag for et sendt ut i fjor sommer, der det vil endre eiendomsskatten på verk og bruk, som vindkraftanlegg er omfattet av.– Blir endringen gjennomført, betyr det slutten på nye vindkraftprosjekt. Uten eiendomsskatt fra vindkraftanleggene vil det være lite interessant for kommuner å avstå grunn, sier Iver Nordseth, styreleder i LNVK og tidligere Smøla-ordfører, til Nationen.Svært mange av høringsuttalelsene har ifølge avisen vært negative til forslaget. Men Finansdepartementet har fortsatt saken oppe til vurdering.«Saken er til behandling i departementet. I høringsnotatet tas det sikte på at eventuelle nye regler vil kunne tre i kraft fra og med 2017», skriver Finansdepartementets kommunikasjonsavdeling.