Det skriverog . Stiftelsen skal bidra til å få flest mulig barn og unge i aktivitet i Norge.– Jeg har gått inn med fem hundre tusen. Det er mye penger, selv for meg, men dette er noe jeg brenner for. Vi er avhengig av at folk har lyst til å bidra, sier «Zucca» til TV 2.Fra og med neste uke kan individer, klubber og idrettslag søke om midler fra Zuccarellostiftelsen, skriver Aftenposten.