Drøyt halvparten av de spurte, 52 prosent, sier de tenker på klimaforandringene minst én gang i uken, skriver.Et solid flertall sier i at de er villige til å bidra til å stagge klimaendringene. 74 prosent er innstilt på å hjelpe til med å holde den globale temperaturøkningen under 2 grader, noe som også er målet med klimaavtalen fra Paris i fjor. Og vi er allerede i ferd med å endre atferd. 56 prosent sier de kjører mindre bil enn før, 33 prosent har innført enøktiltak hjemme, og 29 prosent spiser mindre kjøtt.Undersøkelsen er gjort i forkant av klimamarkeringen Earth Hour, der folk blir oppfordret til å skru av lyset i en time fra klokken 20.30 førstkommende lørdag. I fjor ble timen markert i 172 land. 1,6 millioner nordmenn slukket lyset.