Åtte av ti nordmenn bekymret for klimaendringene

En undersøkelse gjennomført av miljøorganisasjonen WWF, viser at 78 prosent av nordmenn er bekymret for hvordan klimaendringene vil påvirke dem og de neste generasjonene.

Foto: Scanpix

Drøyt halvparten av de spurte, 52 prosent, sier de tenker på klimaforandringene minst én gang i uken, skriver Dagsavisen .Et solid flertall sier i undersøkelsen at de er villige til å bidra til å stagge klimaendringene. 74 prosent er innstilt på å hjelpe til med å holde den globale temperaturøkningen under 2 grader, noe som også er målet med klimaavtalen fra Paris i fjor. Og vi er allerede i ferd med å endre atferd. 56 prosent sier de kjører mindre bil enn før, 33 prosent har innført enøktiltak hjemme, og 29 prosent spiser mindre kjøtt.Undersøkelsen er gjort i forkant av klimamarkeringen Earth Hour, der folk blir oppfordret til å skru av lyset i en time fra klokken 20.30 førstkommende lørdag. I fjor ble timen markert i 172 land. 1,6 millioner nordmenn slukket lyset.