Bruces tips er at bankene vil sette ned rentene på boliglån, men påpeker:– Vi har lave renter i Norge fordi oljeprisen har falt og det er økende arbeidsledighet og problemer særlig på Vestlandet. Lave renter er jo et tegn på svak økonomi. Hensikten er å dempe nedturen, påpeker han.Det er frykt for at enda lavere boligrenter og forventningen om at den vil være lav lenge, vil øke presset i boligmarkedet i de deler av landene som går fri for nedturen foreløpig.Det er ikke noe Norges Bank ønsker seg, tror Bruce, men han mener at det et annet hensyn som veier tyngre, nemlig ønsket om å holde kronekursen lav. Når andre land har nullrente eller negativ rente må også den norske renta være lav.– Den svake krona letter omstillingen i norsk økonomi. Den hjelper konkurranseutsatt sektor å vinne markedsandeler og bidrar til bedre vekst. Det er det som kanskje kan tvinge renta enda lenger ned, hvis krona styrker seg mye, sier Bruce.Han påpeker at Norges Bank har varslet at det planlagges nok et rentekutt innen september, med mindre økonomien overrasker med positiv utvikling.