En kjenning av politiet, som ikke hadde noe ærend i tinghuset, ble i fjor høst tatt med pistol, luftpistol, batong og kniv på et toalett i tinghuset. Et vitne ble stoppet i sikkerhetsslusen med ladd luftpistol, og en stikkprøve avslørte en besøkende med kniv, skriver.– Tiden er overmoden for å gjøre noe med sikkerheten, sier sorenskriver Kari Johanne Bjørnøy, som er sjef for Bergen tingrett.Hun vil ha slutt på dagens situasjon, der tinghuset står åpent for alle. I et brev sendt til Stortingets justiskomité denne uken, stiller de ansatte i Bergen og Nordhordland tingretter seg samlet bak et krav om permanent sikkerhetskontroll. I hovedinngangen til tinghuset vil de ha samme type sikkerhetskontroll som på norske flyplasser.– Tanken er å sjekke alle. Gjør vi unntak, si for eksempel for brudefølger, er det noe som kan utnyttes av feil personer, sier Bjørnøy.