Når det kommer til budsjettdisiplin i EU-land ser det magiske tallet ut til å være tre, skriver Bloomberg.Ifølge nettstedet er det en underskuddsgrense på tre prosent av BNP, og fem EU-land ligger i faresonen for budsjettsprekk, ifølge økonomer Bloomberg har vært i kontakt med.Blant de fem er hele tre av Europas fem største økonomier; Storbritannia, Frankrike, Spania, Hellas og Kroatia.I tillegg ligger ytterligere tre land; Finland, Polen og Romania på terskelen til hva som regnes som akseptabelt.EUs reglement tilsier at myndighetene må begrense budsjettunderskuddene inntil tre prosent av BNP og redusere gjelden til 60 prosent av BNP, eller være foreberedt på å bli bøtelagt (selv om ingen noen gang har blitt bøtelagt for til tross for konsekvente brudd).Siden stabilitets- og vekstpakten kom i 1998 for å styrke overvåkingen av budsjetter, har 25 av EUs 28 medlemmer har overtrådt underskuddsgrensen.Sverige, Estland og Luxembourg er de eneste landene som har unngått brudd.