tar for seg perioden 2011 til 2014 og viser en jevn stinging i antall episoder hvor nordmenn er blitt skadd i voldsepisoder på jobben. Mens det i 2011 ble meldt inn 25 voldsskader til arbeidstilsynet, var tallet i 2014 oppe i 50.Særlig utsatt er ansatte i helse- og sosialtjenester og ansatte i «offentlig administrasjon, forsvar og sosialforsikring». Til sammen skjer mer enn halvparten av voldshendelsene innenfor disse sektorene.– I de fleste tilfellene er voldsutøveren en kjent tredjeperson, som en bruker, elev, innsatt, klient, kunde, pasient eller lignende, heter det i rapporten.32 drept på jobbRapporten tar også for seg dødsfall som følge av voldsskader på jobben, og den viser at 32 nordmenn ble drept på jobb i perioden 2000-2014.Særlig to hendelser gir utslag på denne statistikken: terrorangrepet 22. juli 2011 og terrorangrepet i In Amenas i Algerie i 2013. 12 personer ble meldt drept til Arbeidstilsynet i 2011, mens 7 døde i 2013.– Vi ser en økende tendens til vold og trusler i arbeidslivet, og dette er en utvikling vi vil bidra til å motvirke. Derfor er forebygging av vold og trusler en av Arbeidstilsynets hovedprioriteringer i 2016, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen til tilsynets .Rapporten tar kun for seg hendelser som er innrapportert, og ifølge Arbeidstilsynet er det grunn til å tro at det er store mørketall når det gjelder skader etter vold og trusler på jobb.RisikofaktorerTilsynet lister blant annet opp følgende arbeidssituasjoner som spesielt risikoutsatte:*Å yte tjenester overfor personer som er i en sårbar situasjon, for eksempel pasienter, innsatte, kunder, elever.*Alenearbeid*Å jobbe med penger og verdier*Natt- og kveldsarbeid